Kwaliteit

Verzekerd van kwaliteit

Een team van goed gemotiveerde mensen staat achter deze onderneming. Iedereen - taxichauffeurs, centralisten, wagenparkbeheerder, administratief medewerkers en directie -  stelt alles in het werk om te helpen met vervoersoplossingen en de passagiers zo tevreden mogelijk van A naar B te brengen. We zijn er ons volledig van bewust dat het vervoeren van passagiers grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Diverse certificeringen, keurmerken en diploma’s onderstrepen onze inzet en motivatie. Met maatwerk en kwaliteit voor onze klanten als professioneel resultaat.

TX-keur

Het onafhankelijke TX-Keur is het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer. Het staat voor vakkundige chauffeurs en eerlijk en comfortabel taxivervoer. U kunt als consument en opdrachtgever van taxivervoer dus een bewuste keuze maken voor onze kwaliteit. De taxichauffeur kent de weg, vervoert u ook voor korte ritten en hanteert inzichtelijke tarieven. Onze taxi’s zijn zichtbaar herkenbaar aan het TX-keur.

KNV

Taxibedrijf van den Hout is lid van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke brancheorganisatie voor het beroepspersonenvervoer. Nederland is immers gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. KNV vestigt blijvend de aandacht op het belang, de kwaliteit en de efficiëntie van het beroepsvervoer, door actief te informeren en innoveren op het gebied van bijvoorbeeld cao’s, juridisch zaken, aanbestedingen voor contractvervoer en ligtaxi.

DVG Personenvervoer

DVG, de landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen, streeft naar een optimaal opererend netwerk van personenvervoer dat - door de krachten te bundelen - landelijk kan inspelen op de wensen van ondernemers én opdrachtgevers. Mede door gebruik te maken van de expertise van DVG levert Taxibedrijf van den Hout vervoer met een continue kwaliteit en service tegen een scherpe prijs. Mét behoud van onze kracht van onze lokale bekendheid en betrokkenheid.

VTL erkend

Taxibedrijf van den Hout is een VTL erkend leerbedrijf voor de MBO-opleiding tot taxichauffeur (MBO-2 niveau).
VTL heeft, vanuit het ministerie van OCW, de wettelijke taak ervoor te zorgen dat opleidingen en beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten. VTL stelt o.a. de kwalificaties vast die als basis dienen voor de beroepsopleidingen.

Opgeleide chauffeurs

Al onze chauffeurs zijn wettelijk opgeleid voor hun taak en beschikken over een geldige chauffeurskaart. Aanvullend volgen ze jaarlijks minimaal de cursus de Levensreddend Handelen. Ze informeren u, bieden veilig en comfortabel vervoer en helpen u daar waar mogelijk. Kijk voor een volledige overzicht van de gevolgde opleidingen en cursussen bij Onze chauffeurs.

MVO

We hebben blijvend aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat uit zich in zaken als het eenvoudigweg terugdringen van het papierverbruik, tot de inzet van enkele Greenline-voertuigen, die het milieu aanzienlijk minder belasten. We brengen en houden u van onze volledige en meest recente ontwikkelingen graag op de hoogte.
www.taxibedrijfvandenhout.nlwww.taxibedrijfvandenhout.nl

Verzekerd van kwaliteit

Een team van goed gemotiveerde mensen staat achter deze onderneming. Iedereen - taxichauffeurs, centralisten,  wagenparkbeheerder, administratief medewerkers en directie -  stelt alles in het werk om te helpen met vervoersoplossingen en de passagiers zo tevreden mogelijk van A naar B te brengen. We zijn er ons volledig van bewust dat het vervoeren van passagiers grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Diverse certificeringen, keurmerken en diploma’s onderstrepen onze inzet en motivatie. Met maatwerk en kwaliteit voor onze klanten als professioneel resultaat.

TX-keur

Het onafhankelijke TX-Keur is het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer. Het staat voor vakkundige chauffeurs en eerlijk en comfortabel taxivervoer. U kunt als consument en opdrachtgever van taxivervoer dus een bewuste keuze maken voor onze kwaliteit. De taxichauffeur kent de weg, vervoert u ook voor korte ritten en hanteert inzichtelijke tarieven. Onze taxi’s zijn zichtbaar herkenbaar aan het TX-keur.

KNV

Taxibedrijf van den Hout is lid van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke brancheorganisatie voor het beroepspersonenvervoer. Nederland is immers gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. KNV vestigt blijvend de aandacht op het belang, de kwaliteit en de efficiëntie van het beroepsvervoer, door actief te informeren en innoveren op het gebied van bijvoorbeeld cao’s, juridisch zaken, aanbestedingen voor contractvervoer en ligtaxi.

DVG Personenvervoer

DVG, de landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen, streeft naar een optimaal opererend netwerk van personenvervoer dat - door de krachten te bundelen - landelijk kan inspelen op de wensen van ondernemers én opdrachtgevers. Mede door gebruik te maken van de expertise van DVG levert Taxibedrijf van den Hout vervoer met een continue kwaliteit en service tegen een scherpe prijs. Mét behoud van onze kracht van onze lokale bekendheid en betrokkenheid.

VTL erkend

Taxibedrijf van den Hout is een VTL erkend leerbedrijf voor de MBO-opleiding tot taxichauffeur (MBO-2 niveau).
VTL heeft, vanuit het ministerie van OCW, de wettelijke taak ervoor te zorgen dat opleidingen en beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten. VTL stelt o.a. de kwalificaties vast die als basis dienen voor de beroepsopleidingen.

Opgeleide chauffeurs

Al onze chauffeurs zijn wettelijk opgeleid voor hun taak en beschikken over een geldige chauffeurskaart. Aanvullend volgen ze jaarlijks minimaal de cursus de Levensreddend Handelen. Ze informeren u, bieden veilig en comfortabel vervoer en helpen u daar waar mogelijk. Kijk voor een volledige overzicht van de gevolgde opleidingen en cursussen bij Onze chauffeurs.

MVO

We hebben blijvend aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat uit zich in zaken als het eenvoudigweg terugdringen van het papierverbruik, tot de inzet van enkele Greenline-voertuigen, die het milieu aanzienlijk minder belasten. We brengen en houden u van onze volledige en meest recente ontwikkelingen graag op de hoogte.